ШҚО мәдениет басқармасының «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама 

Риддер қ. 06.03. 2023 жыл

         13.02.2023 жылғы № 20 бұйрық негізінде жұмыс тобының құрамында: жұмыс тобының жетекшісі О. В. Андреева, комплаенс-офицер, жұмыс тобының мүшелері С. В. Никифорова, Г. С. Жагиева бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді:

1) ШҚО мәдениет басқармасының «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК (бұдан әрі-кәсіпорын) қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2) кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

       Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың жұмыс тобы кәсіпорын өз қызметінде басшылыққа алатын кодекстерді, заңдарды, нормативтік-құқықтық актілерді, құқықтық актілерді зерттеді. Жұмыс тобы ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қарастырды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі 01.01.2022 жылдан 31.12.2022 жылға дейін. Ішкі талдау жүргізу мерзімі 13.02. по 06.03 2023 жылға дейін.

1.«Кәсіпорын қызметіне қатысты нормативтік құқықтық және құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты.

              Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша басшының өз қалауы бойынша шешімдер қабылдауына ықпал ететін, жеке тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде кедергілер жасауға ықпал ететін, нормативтік құқықтық актілерді өз бетінше түсіндіруге мүмкіндік туғызатын құқықтық олқылықтар белгіленбеген.            Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалардың болуы белгіленбеген.

            Кәсіпорын қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы шешімдер алқалы түрде қабылданды, ұжымдық шартпен, сыйлықақы қорын бөлу жөніндегі кәсіподақ комиссиясы отырыстарының хаттамаларымен және олардың негізінде басшының бұйрықтарымен бекітілді.

          Жұмыс комиссиясы жалақыны есептеу үшін кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек өтілін есептеуді тексерді. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек өтілін дұрыс есептемеу фактілері анықталған жоқ.

Жоспарға сәйкес 2022 жылғы маусымда комплаенс-офицер «Кәсіпорынның азаматтық қызметшілерінің қызметтік әдеп кодексімен» әзірленіп, бекітілді.

            Комплаенс офицер сертификат алғаннан кейін семинарда дайындықтан өтті. Есепші, кәсіподақ төрағасы, маман келісім комиссиясының мүшесі қараша айында сертификаттар ала отырып, келісім комиссиясы бойынша оқудан өтті.

іссапар ережелерін бұзушылықтар анықталған жоқ.

  1. «Бөлімшенің ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты.

            Жұмыс тобы мүдделер қақтығысының болуы, қызметкерлердің басшымен үлестес болуы фактілерін анықтаған жоқ. 2022 жылы аттестаттаудан өткен азаматтық қызметшілерді аттестаттау қорытындысы бойынша кәсіпорын қызметкерлері біліктілік талаптарына сәйкес келеді.     Қызметкерлерді басқаруда сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар, шектеулер мен тыйым салу фактілері анықталған жоқ.      Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде штат кестесінде көзделген 11-ден 1 бос штат бірлігі. Порталеенбек кz. бос штат бірліктері туралы ақпарат жарияланады және жаңартылады.  Штат бойынша мемлекеттік қызметкерлер жоқ.

            Штаттан тыс жұмысшылар жоқ.

             Теріс себептермен жұмыстан шығарылғандар жоқ.

             Кадрлардың ауысуы-01.01 – 31.12.2022 жылғы кезеңде 3 маманмен еңбек шарты бұзылды (себебі төмен жалақы), 1 маман қабылданды.

01.01.2022 – 31.12.2022 жылдар кезеңінде «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК азаматтардан өтініштер түскен жоқ.

           «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК мемлекеттік қызмет көрсетпейді.

          «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК –да рұқсат беру функциялары жоқ.

«Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК-да бақылау функциялары көзделмеген.

Кәсіпорын басшысы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының талаптарын сақтау мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімге қол қойды.

            Жоспарға сәйкес бухгалтерлік есеп деректерін, бухгалтерлік есептің бастапқы құжаттарының болуы мен дұрыстығын, мемлекеттік сатып алуды жүргізуді бақылау жүзеге асырылады.

            Мемлекеттік сатып алу. Кәсіпорында 3 адамнан тұратын мемлекеттік сатып алу комиссиясы құрылды. Кәсіпорын 01.01.2022 жылдан бастап 31.12.2022 жылға дейінгі кезеңде барлығы 40 мемлекеттік сатып алуды өткізді, оның ішінде

– 1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу бұзушылықсыз өткізілді;

– 10 баға ұсыныстарын сұрау арқылы;

– Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен 15;

-14 өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілімен

            Барлық мемлекеттік сатып алулар бұзушылықсыз өткізілді.

Есепті кезеңде «ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы» заңнаманың сәйкестігін тексеру актілері болған жоқ.

            Бюджет қаражатын тиімді жұмсау және сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу мақсатында бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларына сәйкес бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша өзгерістерді негіздей отырып, есеп айырысулар негізінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары жасалады.ҚР

          Талданған кезеңде кәсіпорынға демеушілік қаражат түскен жоқ.

      Жұмыс тобы музейге кіру үшін келушілерден ақы алу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мүмкіндігін тексерді. Тексеру барысында келушілер үшін кәсіпорынның сайтында, мұражайға кіре берісте екі тілде: мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылған бекітілген бағаларға сәйкес ақы алынатыны анықталды. Төлем веб-кассаның көмегімен жазылады және келушілерге қағаз чек беріледі, сондай-ақ әр жұмыс күнінің соңында салық инспекциясы порталында орналастырылатын веб-касса бойынша есеп жасалады.

         2022 жылдың 12 айы ішінде ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметке қатысты тексерулер жүргізілген жоқ. Прокурорлық қадағалау актілері түскен жоқ.

Мүдделер қақтығысын реттеу мақсатында музей мамандарының Азаматтық қызметшінің этикасын бұзғаны және қолданыстағы заңнаманы бұзғаны туралы ақпаратты анықтау тұрғысынан азаматтардың шағымдары мен өтініштеріне ай сайынғы талдау және мониторинг жүргізіледі.     Моральдық-психологиялық ахуалды анықтау мақсатында қызметкерлер арасында анонимді сауалнама жүргізу. Бұзушылық туралы жағдайлар анықталған жоқ.            Жұмыс тобы кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты жағымсыз материалдарды анықтау үшін БАҚ мониторингін жүргізді. Талданған кезеңде теріс материалдар анықталған жоқ.

            Жыл сайын бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды(қызметкерлерді) анықтауға мониторинг жүргізіледі.

            Құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді (жиналыстардың хаттамалары бар).

            Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қызметі мен жүргізілуі туралы ақпарат мұражай сайтында және әлеуметтік желілердегі беттерде уақтылы орналастырылады.

ШҚО мәдениет басқармасының «Риддер тарихи-өлкетану музейі» КМҚК қызметін бағалау: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың жұмыс тобы тексерілетін кезеңде сыбайлас жемқорлықтың көріну фактілері – жоқ, Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тартылған – жоқ, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін дамытуға ықпал ететін факторлар – анықталмағаны анықталды (ұсынымдар берілді).

 

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған